कृषी क्षेत्रातील AI तंत्रज्ञान काय आहे?/ what is AI technology in agriculture ?

Automation in agriculture

कृषि ( agriculture )हे एक व्यवसाय आहे जे धरतीवर आधारित आहे आणि ह्याचा उद्योग विकसत असताना, तंत्रज्ञानाचा वापर उद्योगाच्या विकासाचा विशेष महत्त्व असलेला आहे. अंगविकासाने संचालित होणारे उत्पादन आणि शोध, उच्च वित्तीय नाही तर बेरोजगारीची समस्या, कृषि मध्ये तंत्रज्ञानाचं उपयोग अधिक महत्वाचं झालं आहे. यामुळे, आजच्या काळात एआय आणि स्वयंरोजगार या विचारांचं आवश्यकतेचं आढावंगण आहे, … Read more