goats

शेळ्यांचे प्रमुख रोग कोणते आणि त्यांचे प्रतिबंधात्मक उपाय काय ?

शेळीपालन हे अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे प्रमुख साधन आहे. शेळ्यांना (goats ) चांगला आहार मिळतो आणि त्यांना आरोग्यासंबंधी समस्या येत नाहीत यावर शेळीपालनाचे यश अवलंबून असते. शेळ्यांना अनेक प्रकारचे …

शेळ्यांचे प्रमुख रोग कोणते आणि त्यांचे प्रतिबंधात्मक उपाय काय ? Read More