पोटॅशियम शेती मध्ये कसा उपयोगी पडतो ? /How is potassium useful in agriculture? 

potassium

पोटॅशियम (Potassium) एक खनिज आहे ज्याचा उपयोग शेतीवर केला जातो. याच्या उपयोगामुळे शेतीमध्ये वृद्धी, फळे व सजीव जीवनास आवड होते. खालीलप्रमाणे पोटॅशियमचा शेतीतील उपयोग वर्णन केला आहे: 1. शेतीतील उत्पादन वाढवणे: पोटॅशियम ( potassium ) खताची महत्त्वाची घटके मानली जाते. त्यामुळे योग्य पोटॅशियमसह खतांचा उपयोग केल्यास शेतीमध्ये उत्पादन वाढतो. या प्रमाणात पोटॅशियमसह खतांचा उपयोग खालीलप्रमाणे … Read more