potassium

 पोटॅशियम शेती मध्ये कसा उपयोगी पडतो ? /How is potassium useful in agriculture? 

पोटॅशियम (Potassium) एक खनिज आहे ज्याचा उपयोग शेतीवर केला जातो. याच्या उपयोगामुळे शेतीमध्ये वृद्धी, फळे व सजीव जीवनास आवड होते. खालीलप्रमाणे पोटॅशियमचा शेतीतील उपयोग वर्णन केला आहे: 1. शेतीतील उत्पादन …

 पोटॅशियम शेती मध्ये कसा उपयोगी पडतो ? /How is potassium useful in agriculture?  Read More