हायड्रोपोनिक शेती म्हणजे काय ?/ What is hydroponic farming?

hydroponic farming

ही हेक्टिक शहरी जीवन, जलवायू, आणि जमिनीच्या संकटांना सापडलेल्या संघर्षांमुळे अन्न विनायेचं किंवा आपल्या स्वयंपाकाचं विचार सापडतंय का? जर आपल्याला नेहमीच्या शहरात अंडाजचं वापरणं जरूरी आहे, तर आपण हायड्रोपोनिक शेतीच्या ( (hydroponic farming )सुंदर विश्वात स्वागत करू शकता! या लेखात, आपल्याला हायड्रोपोनिक शेतीबद्दल सर्वांचं सरल व सहज ज्ञान मिळवणार आहोत.

आपण या लेखात पाहणार आहोत . 

1. आपल्या जगभरातील कृषी व्यवसायांचं परिचय

2. हायड्रोपोनिक शेतीचा अर्थ आणि मुख्यत्व

3. हायड्रोपोनिक शेतीचे फायदे

4.  हायड्रोपोनिक शेतीचे विधान

5. हायड्रोपोनिक शेतीत वापरल्या जाणारे बियाणे

6. निर्माणाचं किंवा स्थापनाचं प्रक्रिया

7.हायड्रोपोनिक शेतीतील प्रमुख पिके

8. हायड्रोपोनिक शेतीचं भविष्य

गाईच्या दूधामधील फॅट कसे वाढवावे ?

1.आपल्या जगभरातील कृषी व्यवसायांचं परिचय

कृषी हे आपल्या जगभरातील एक महत्वाचं व्यवसाय आहे. विविध जमिनीतील विविध जलवायू आणि मौसमी अशी विविधता असल्यामुळे, कृषी क्षेत्रात सगळ्यांचं एकच साधना वापरणं किंवा स्वतंत्रपणे अन्न उत्पादन करणं अतिशय कठीण काम आहे. परंतु हायड्रोपोनिक शेती हे खास विधान आहे, ज्यामध्ये जमिनीची वापरणा केली जात नाही, परंतु जलवायू आणि पृथ्वीच्या गरजा पूर्ण केल्यास. हायड्रोपोनिक शेती एक स्वच्छ, सुस्थ आणि वृद्धीसाठीचं अत्यंत उत्तम पद्धती आहे.

2. हायड्रोपोनिक शेतीचा अर्थ आणि मुख्यत्व:Meaning and Importance of Hydroponic Farming:

हायड्रोपोनिक शब्दाचा उत्पत्ति दोन ग्रीक शब्दांपासून झालेला आहे: ‘हायद्रो,’ ज्याचा अर्थ ह्युद्रो आहे, असा अर्थ जलाचा; आणि ‘पोनिक ,’ ज्याचा अर्थ देणे आहे, असा अर्थ पूर्ण आहे. हायड्रोपोनिक शेती ही मित्रकट जमिनीवर जलवायू अनुकरणारी एक पद्धत आहे, जिथे वाधवाच्या पृष्ठभागावर पाणीचं एक तळांतर असतो, ज्यातून पाने व अन्न क्षेत्रात वाढ करता येते .

3. हायड्रोपोनिक शेतीचे फायदे / Advantages of Hydroponic Farming /

शेतीचे फायदे:

1. जमिनीच्या आवास्यकतेनुसार वापर: हायड्रोपोनिक शेती जमिनीची किंमतीचं बिल्कुलही वापरत नाही, कारण तीची आवश्यकता नाही. तसेच, या पद्धतीतून जमिनीवरील कोणत्याही क्षेत्रात शेती करू शकता, असा विचार आपल्या पूर्वानुमानांकडं किंवा प्रदेशांकडं व्हावं नाही.

2. अधिक उत्पादन:

हायड्रोपोनिक शेतीत उत्पादन म्हणजे दुसर्या शेतांपेक्षा अधिक अन्न उत्पादन. या पद्धतीतून, वृद्धी केलेल्या पानांचं संख्येचं नियंत्रण आणि पानांचं पोटाश आणि जलदारु पोटाश किंवा पानांचं प्रमाणाचं संख्येचं नियंत्रण करण्यात आलेलं असल्यामुळे, फसवणूक विषयी ज्ञान असलेल्या कृषीतून अधिक अन्न उत्पादन होईल.

3. जलवायूप्रतिबंधक:

हायड्रोपोनिक शेतीत जलवायूप्रतिबंधक वापरण्यासारख्या प्रकारच्या पानांमध्ये आपल्याला आवश्यक नाही. या पद्धतीत वाढलेल्या पानांमध्ये योग्य पोटाश आणि जलदारु पोटाश किंवा उष्णता प्रतिबंधक पानांचं प्रमाण असलेलं असल्यामुळे, त्यांच्या वाढीसाठी अधिक उत्पादन होईल आणि अन्नाचं प्रमुख पाण्यप्रतिबंधक आवश्यक नाही.

4. किमान जमिनी वापर:

हायड्रोपोनिक शेतीत तळांतरच्या वापराचं निर्माण केलेलं नाही, ज्यामुळे या पद्धतीतून किमान जमिनीचं वापर होतं आहे. यामध्ये नकोशीपट्टा किंवा रेड बाल्सचं वापर केलेलं असल्यामुळे, जमिनीचं किंमतीचं अधिक नाही.

  सेंद्रिय खत कसे तयार करावे ?  

5. स्वच्छ वातावरण:

हायड्रोपोनिक शेती विशेषतः स्थळांतर वनस्पतींसाठी अत्यंत स्वच्छ वातावरण पुरविते. पोटाश आणि जलदारु पोटाश वापरण्यासारख्या उत्पादनासाठी वापरलेल्या पानांमध्ये किमान जलवायू प्रतिबंधक असल्यामुळे, फसवणूक सवय करणार्या कृषीतुन वापरण्यात आलेल्या वातावरणात वनस्पतींची स्वच्छता आणि स्वस्थता देखील सुरक्षित आहे.

6. पर्यावरण संवेदनशीलता:

हायड्रोपोनिक शेती हे शेती प्रक्रिया ज्यामध्ये पर्यावरण संवेदनशीलता महत्त्वपूर्ण आहे. या पद्धतीत वाढलेल्या पानांमध्ये वापरलेलं पाणी पुन्हा पुन्हा उपयोगासाठी संग्रहीत केलं जातो आणि असल्यामुळे प्रदूषण नसतो.

7. वाढीसाठीचं विकास:

हायड्रोपोनिक शेतीतून प्राप्त केलेलं वनस्पतींचं वाढीसाठीचं विकास किंवा उत्पादन एक सुंदर प्रक्रिया आहे. या पद्धतीतून, तुमच्या उत्पादनाचं प्रमाण सुधारण्यासाठी एक वेगवेगळं प्रक्रिया वापरण्यात आलं आहे ज्यामध्ये प्रत्येक फसलांसाठी एक विशिष्ट नियंत्रण असलेलं असल्यामुळे, ते बालाकरार्यानंतर वनस्पतींचं वाढीसाठीचं विकास सुरुवात करतंय.

4.हायड्रोपोनिक शेतीचे विधान:

हायड्रोपोनिक शेतीत वापरलेल्या पानांचं पाण्य, जलदारु पोटाश, उष्णता प्रतिबंधक, कर्बन प्रतिबंधक, किंवा अन्य पोटाश व जलवायू नियंत्रण किंवा संरक्षण करणारं असल्यास, आपल्याला जमिनीच्या वाढीसाठी वापरलेल्या पानांमध्ये विचारण्याची आवश्यकता आहे. जलवायू प्रतिबंधक विचारण्यात आलेल्या पानांमध्ये किमान जलवायू प्रतिबंधक वापरायला आवश्यक आहे, ज्यामध्ये वृद्धी केलेल्या पानांमध्ये योग्य पोटाश आणि जलदारु पोटाश किंवा पानांचं प्रमाणाचं संख्येचं नियंत्रण करण्यात आलेलं असल्यामुळे, फसवणूक सवय होईल आणि अन्नाचं प्रमुख पाण्यप्रतिबंधक आवश्यक नाही.

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना 2023: ऑनलाइन अर्ज कसा करावा ? 

5.हायड्रोपोनिक शेतीतील प्रमुख पिके/ Major Crops in Hydroponic Farming:

1. टमाटर: टमाटर हायड्रोपोनिक शेतीतील एक उत्कृष्ट प्राणिक आहे, ज्यात उच्च अन्न उत्पादन आणि उच्च विक्रयाचं संभाव आहे.

2. काकडी: काकडी हायड्रोपोनिक शेतीमध्ये दिल्ली असा प्रसिद्ध फसला आहे, ज्याचं विक्रय किंवा उत्पादन किंवा उत्तम आहे.

3. लहान मटार: लहान मटार अशी फसल आहे ज्यामध्ये योग्य अन्न उत्पादन होतो.

4. समोसा पात्रवर्गीय वनस्पती: एका समोसा पात्रवर्गीय वनस्पतीचं उत्कृष्ट उत्पादन केलेलं जातो, ज्यामध्ये पाण्यचं संख्येचं नियंत्रण आणि

 पोटाशचं संख्येचं नियंत्रण आहे.

6.हायड्रोपोनिक शेतीत वापरल्या जाणारे बियाणे / 6.Seeds used in hydroponic farming

1. ज्वारी : या बियांणामध्ये वापरल्या जाणार्या जुवारीचं उत्पादन उच्च असतो.

2. तुरीचे दाणे: तुर बियांणामध्ये उत्पादन उच्च आहे आणि त्याचं संभाव्य विक्रय आहे.

3. मेथी: हायड्रोपोनिक शेतीमध्ये वापरलेल्या मेथीचं उत्पादन उच्च आहे.

4. कान्या: कान्या एक विशिष्ट वनस्पती आहे, ज्याचं उत्पादन उच्च असतो आणि त्याचं संभाव्य विक्रय आहे.

7.निर्माणाचं किंवा स्थापनाचं प्रक्रिया:

हायड्रोपोनिक शेतीचे स्थापन करण्यासाठी, प्राथमिक धारणा आपल्याला नेहमी धारणा घ्यायला हवी. प्रथम आपलं निवडलं पाहिजं की आपल्याला कोणत्याही विशिष्ट पानांमध्ये वापरायचं आहे ते. पद्धतीतील सर्वात मोठं स्थान असलेलं पान नकोशीपट्टा आहे. ह्यात आपलं पाण्य प्रतिबंधक वापरलं जातं, ज्यामध्ये वाढलेलं पान तुरंत अशा पानातून वापरू नका ज्याचं प्रतिबंधक वापरलं जातं.

पद्धतीत वाढलेलं पान अशा वनस्पतीचं वापर करणं आवश्यक आहे ज्यामध्ये पाण्यचं संख्येचं नियंत्रण आहे. त्यामध्ये सुरवातीला अन्नाचं प्रमुख पाण्यप्रतिबंधक वापरा आणि वाढलेलं पानांमध्ये पोटाश आणि जलदारु पोटाश किंवा पानांचं प्रमाणाचं संख्येचं नियंत्रण करा.

8.शेतीतील प्रमुख फसलं:

हायड्रोपोनिक शेतीमध्ये वापरल्या जाणार्या प्रमुख फसलांमध्ये टमाटर, काकडी, लहान मटार, समोसा पात्रवर्गीय वनस्पती असे आहेत.

9.हायड्रोपोनिक शेतीचं भविष्य/ The Future of Hydroponic Farming:

हायड्रोपोनिक शेती वनस्पतींच्या उत्पादनात एक अद्भुत प्रगती केलं आहे. या विधानाने अशी प्रक्रिया वापरण्यात आलेली आहे ज्याने उत्तम विक्रय प्राप्त केलं आहे आणि अन्न उत्पादन अधिक केलं आहे. हायड्रोपोनिक शेतीच्या विकसित जलवायूप्रतिबंधक आणि पोटाशच्या वृद्धीतून विक्रयाचं संभाव आहे, ज्यामध्ये सर्व लोकं रुची व्हावं लागणारं आहे. वनस्पतींचं उत्पादन व

विकसित करण्यात आल्यामुळे, त्यांचं उत्पादन विकसित करण्यात आलं आहे आणि वनस्पतींचं उत्पादन उत्कृष्टपणे अधिक आहे.

शाश्वत शेती म्हणजे काय?

सारांश:

हायड्रोपोनिक शेती हे स्वच्छ, सुस्थ आणि वृद्धीसाठीचं अत्यंत उत्तम पद्धती आहे. या शेतीत वापरलेल्या पानांमध्ये उत्पादन अधिक केलं आहे आणि विक्रयाचं संभाव आहे. हायड्रोपोनिक शेती एक सुलभ विधान आहे ज्यामध्ये जमिनीची वापरणा केली जात नाही, परंतु जलवायू आणि पृथ्वीच्या गरजा पूर्ण केल्यास. आपल्याला हायड्रोपोनिक शेतीबद्दल संपूर्ण विश्वास आहे आणि तुम्हाला असा पद्धतीत अन्न उत्पादन करायला तैयार आहे, तर सकारात्मक कदर्याचं उपयोग करा. हायड्रोपोनिक शेती विकसित केल्याने, जगभरात अन्नाचं उत्पादन किंवा उत्तम करण्यासाठी एक अद्भुत माध्यम विकसित होईल. आपल्याला एक चांगला शेती काम करायला हवं आहे का? तोच करा हायड्रोपोनिक शेतीचं उपयोग करून!

अधिक  माहितीसाठी सामील व्हा !!
whatsapp  येथे क्लिक करा 


Telegram   येथे क्लिक करा 

4 Comments on “हायड्रोपोनिक शेती म्हणजे काय ?/ What is hydroponic farming?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *